26mei

Overbruggingsregeling sociaal advocaten loopt door na 2021

De tijdelijke overbruggingsregeling voor sociaal advocaten zal niet per 31 december 2021 aflopen. Dat heeft minister Dekker aan de Tweede Kamer toegezegd tijdens het commissiedebat over de stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand. Ook kijkt de minister naar manieren om de vergoeding voor sociaal advocaten structureel te verhogen langs de lijn van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer.

Euros en weegschaal"Dat de overbruggingsregeling wordt voortgezet is goed nieuws voor de rechtszoekende en sociaal advocaten op de korte termijn”, aldus Bernard de Leest (AR-NOvA). “Maar dit betekent niet dat de urgentie voor een structurele oplossing weg is. Daarom is het hoopvol dat de minister gehoor lijkt te willen geven aan de oproep van de Tweede Kamer om uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer en eindelijk wil investeren in het stelsel. De nood onder sociaal advocaten is hoog en de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen is in gevaar. We roepen het nieuwe kabinet op de aanbeveling van Van der Meer, om 150 miljoen te investeren om het stelsel duurzaam te houden, op te nemen in het regeerakkoord en direct te laten uitvoeren."

De tijdelijke overbruggingsregeling is in 2019 ingesteld nadat de NOvA deelname aan het Topberaad opzegde en sociaal advocaten dreigden met acties. De regeling zou eind dit jaar aflopen, dat zal dus niet gebeuren. Volgens minister Dekker is een teruggang in inkomen voor sociaal advocaten nu ‘niet uit te leggen’.

Bekostiging aanbevelingen Van der Meer uitwerken
In het kader van de komende formatie gaat minister Dekker scenario’s opstellen om extra geld vrij te maken voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand langs de lijnen van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer. Onderdeel hiervan is een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten. Hiermee komt de minister tegemoet aan de motie Klaver/Ploumen. Volgens Dekker is er met deze motie sprake van een wezenlijk andere opdracht van de Kamer dan de afgelopen jaren. Deze opdracht vereist extra budget en de komende maanden gaat hij uitwerken hoe dat te realiseren is. De minister verwacht dat het nieuwe kabinet dit meeneemt in de begroting.

Zie ook:

2021