Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 6feb

   Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

   De eisen waaraan de patroonscursus in de vernieuwde beroepsopleiding voor huidige en potentiële aanbieders moet voldoen zijn in kaart gebracht. De cursus moet minstens zes uur omvatten en betrekking hebben op het patroonschap voor een stagiair. Voor een (beoogd) patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft gevolgd volstaat een cursus van drie uur, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.

   2020 lees meer
  • 10dec

   Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

   Vandaag maakte AR-lid Susan Kaak bij het college van afgevaardigden de prijs van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaat-stagiairs bekend. De vernieuwde opleiding, die in maart 2021 van start gaat, gaat tussen de € 11.000 en € 11.600 (excl. btw) kosten. Ten opzichte van de huidige prijs (€ 14.780 excl. btw) betekent dat een reductie van ruim 20%.

   2019 lees meer
  • 17jul

   NOvA deelt zorgen faculteiten Rechtsgeleerdheid

   De NOvA deelt de zorgen van het landelijk disciplineoverleg van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid over de dreigende bezuinigingen op juridische opleidingen. Aanleiding zijn de plannen van de minister van Onderwijs, die het advies volgt van de commissie-Van Rijn om onderwijsgelden over te hevelen van alfa- en gamma- naar bèta- en techniekstudies.

   2019 lees meer
  • 11jul

   Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

   De algemene raad is, na advies van de drie huidige onderwijsaanbieders, gekomen tot de invulling van de vernieuwde beroepsopleiding advocaten. Onder regie van de NOvA is het aantal dagdelen, de precieze verdeling van de vaardigheden en de voorbereiding op de integratieve dagen vastgesteld. Met in totaal 105 dagdelen voldoet de vernieuwde opleiding aan de gewenste reductie van 35% in tijdsbelasting voor zowel stagiairs als kantoren.

   2019 lees meer
  • 26jun

   Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

   De vergadering van het college van afgevaardigden stond op 26 juni voor een groot deel in het teken van de recent door de algemene raad bekend gemaakte hoofdlijnen van de vernieuwde beroepsopleiding. Het CvA bleek op sommige punten kritisch, maar was bovenal positief over de baliebrede insteek, met veel aandacht voor vaardigheden en ethiek. Susan Kaak, portefeuillehouder binnen de algemene raad, reageert op enkele vragen die ook tijdens het CvA aan de orde kwamen.

   2019 lees meer