• 4apr

   Profiel nieuwe bestuursleden Jeroen Soeteman & Sanne van Oers

   Jeroen Soeteman trad op 1 januari 2022 toe tot de algemene raad van de NOvA, Sanne van Oers volgde op 1 april. Als NVSA-boegbeeld drukte Soeteman de laatste jaren zijn stempel op het beeld van de strafrechtadvocatuur, terwijl Van Oers zich vanuit het Gelderse hard maakte voor de sociale advocatuur. Hoog tijd voor een baliebrede kennismaking met beide nieuwe bestuursleden.

   2022 lees meer
  • 17dec

   Reactie NOvA op dekenappel kengetallen

   Het toezicht op de advocatuur is in ontwikkeling en de benodigde professionaliseringsslag is gaande. Dat is mogelijk en ook noodzakelijk, zie de aanbevelingen in de conclusie van de Eindrapportage evaluatieonderzoek Wpta.

   2021 lees meer
  • 30nov
  • 1nov

   Verdere versterking van het toezicht

   Minister Dekker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het toezicht op de advocatuur vorm moet krijgen. De NOvA kan zich goed vinden in de voorstellen die de minister doet. “Wij zien de noodzaak tot verdere versterking van het toezicht, mede in het licht van het tegengaan van ondermijning. Op korte termijn voer ik graag het overleg hierover met de minister”, aldus inkomend algemeen deken Robert Crince le Roy.

   2021 lees meer
  • 28sep