• 29jul

   Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

   Strafrechtadvocaat Sanne Schuurman behandelt grote strafzaken, waaronder verscheidene zaken die aandacht kregen van de landelijke media. Schuurman komt daardoor regelmatig in aanraking met heftige cliënten of groepen daaromheen. Via de vechtsport kwam hij in contact met twee trainers met ruime ervaring in het trainen van onder andere persoonsbeveiligers in het Justitiedomein. Om de weerbaarheid van de advocatuur te vergroten, ontwikkelde Schuurman samen met de NOvA een weerbaarheidstraining.

   2021 lees meer
  • 15jul

   Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

   Binnen het weerbaarheidsprogramma van de NOvA kunnen advocaten kosteloos een veiligheidsscan laten uitvoeren om het kantoor of woonhuis vanuit veiligheidsoogpunt te laten controleren op kwetsbare punten. Bas Vlieger, advocaat civiel recht en socialezekerheidsrecht bij Van Doorn cs advocaten in Amsterdam, was een van de eersten die hiervan gebruik maakte en hoopt dat meer advocaten zijn voorbeeld zullen volgen.

   2021 lees meer
  • 30jun
  • 8jun

   NOvA verduidelijkt bezwaren tegen uitbreiding taakstrafverbod in Eerste Kamer

   Vandaag hield de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over de Wet uitbreiding taakstrafverbod. Vertegenwoordigers van de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de veiligheidsbranche en de NOvA presenteerden hier hun visie aan de senatoren. AR-lid Petra van Kampen uitte de principiële bezwaren van de NOvA: “De plicht om een bepaalde straf op te leggen beperkt de rechterlijke straftoemetingsvrijheid.”

   2021 lees meer
  • 26apr

   Bedenkingen bij invoering van de alcoholmeter

   De NOvA heeft de minister van Justitie en Veiligheid laten weten bedenkingen te hebben bij invoering van de alcoholmeter. Naast de nodige vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit is ook de betrouwbaarheid van de alcoholmeter niet boven iedere twijfel verheven.

   2021 lees meer