• 8okt

   Rapport Rechtspraak: “Ontbreken gefinancierde rechtsbijstand bij toeslagenzaken leidde tot gebrekkige procesvoering”

   Veel gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire konden voor hun problemen geen toegevoegde advocaat krijgen omdat hun zaken niet onder de gefinancierde rechtsbijstand vielen. Het ontbreken van rechtsbijstand heeft geleid tot een tekort in de procesvoering. Met meer rechtsbijstand zouden de grote uitvoeringsproblemen bij de kinderopvangtoeslag mogelijk eerder zichtbaar zijn geworden dan nu is gebeurd.

   2021 lees meer
  • 7okt

   Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

   Het Europees Hof van Justitie heeft in 2020 geoordeeld dat een rechtzoekende al in de voorfase van een gerechtelijke procedure het recht heeft om een advocaat in te schakelen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze uitspraak is door het financiële klachteninstituut Kifid in maart 2021 bevestigd. De NOvA heeft er bij het ministerie op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet- en regelgeving in lijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt gebracht.

   2021 lees meer
  • 24sep
  • 22sep

   Gevolgen Prinsjesdag voor sociale advocatuur

   Het kabinet heeft bekendgemaakt dat er in 2022 € 154 miljoen wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur. Uit de begrotingsstukken en de toelichting die de NOvA kreeg van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat scenario 1 van de commissie Van der Meer wordt uitgevoerd. De overbruggingsregeling stopt per 1 januari a.s. De tijdelijke regeling stopt ook. Dat betekent dat het punttarief uitkomt op € 113,85 excl. indexatie.

   2021 lees meer
  • 21sep

   Kabinet investeert in rechtshulp

   Met een investering van € 154 miljoen laat het kabinet zien dat goede rechtsbescherming voor on- en minvermogenden belangrijk is. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is verheugd dat de aanbevelingen van de commissie Van der Meer van vijf jaar geleden gerealiseerd worden. Aandachtspunt daarbij is het structurele karakter van de financiering van een goede rechtsbescherming. De NOvA vindt dit noodzakelijk in de situatie dat de complexiteit van het recht en de maatschappij zal blijven toenemen.

   2021 lees meer