• 27mrt

   2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

   De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over 2019 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat.

   2020 lees meer
  • 26mrt
  • 25mrt

   NOvA publiceert jaarverslag 2018

   De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over 2018 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat. Bijzondere aandacht is er voor het thema gefinancierde rechtsbijstand, dat het afgelopen jaar van begin tot eind een grote rol speelde.

   2019 lees meer
  • 25mrt
  • 25mrt

   Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

   Vandaag heeft algemeen deken Johan Rijlaarsdam aan het college van afgevaardigden toegelicht welke uitgangspunten en prioriteiten de algemene raad jaar de komende jaren hanteert. De prioriteiten voor de periode 2019-2022 vallen binnen vijf overkoepelende thema’s. Dit zijn de staat van de rechtsstaat, kwaliteit, technologie & innovatie, zichtbaarheid & publiciteit en bevordering samenwerking orden.

   2019 lees meer