• 2dec

   Toezicht op de advocatuur

   De algemene raad steunt het plan van de minister waarbij het toezicht landelijk wordt uitgeoefend en binnen de beroepsgroep, de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) georganiseerd blijft. Toezicht binnen de beroepsgroep is van belang voor de onafhankelijke positie van advocaten en daarmee voor de rechtzoekenden.

   2022 lees meer
  • 24nov

   Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

   Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig.

   2022 lees meer
  • 10nov

   Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

   In 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en het financieren van terrorisme, ofwel Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Dit actieplan is verder uitgewerkt in vier wetgevingsvoorstellen. Eén daarvan, de EU-Verordening tot instelling van de Europese anti-witwasautoriteit (de AMLA-verordening) [1], heeft directe gevolgen voor de advocatuur.

   2022 lees meer
  • 27sep

   Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

   De NOvA heeft een nieuwe, geactualiseerde ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ op haar website gepubliceerd. Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.

   2022 lees meer
  • 27sep

   Advocatuur krijgt landelijk toezichthouder

   De Nederlandse orde van advocaten steunt het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming voor één landelijk toezichthouder op de advocatuur (LTA), dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het toezicht blijft binnen de beroepsgroep georganiseerd waardoor de vertrouwelijkheid van de relatie tussen cliënt en advocaat verzekerd is. De LTA wordt gevormd door drie advocaten die vrijgesteld zijn van advocatuurlijke werkzaamheden en zich volledig richten op het toezicht.

   2022 lees meer