Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 22feb

   Gedragsregels advocatuur van kracht

   ‘Een mijlpaal’ noemt Bart van Tongeren, algemeen deken van de NOvA, de vaststelling van de grondig herziene gedragsregels die vandaag zijn gepubliceerd. De nieuwe gedragsregels komen in de plaats van de huidige, die dateren uit 1992. De gedragsregels voor de advocatuur zijn een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet. De regels vormen een richtlijn voor de praktijkuitoefening als advocaat.

   2018 lees meer
  • 7jul

   Start consultatie herijking gedragsregels

   De algemene raad heeft het advies van de Commissie herijking gedragsregels ter consultatie aangeboden aan de balie en een aantal stakeholders buiten de advocatuur waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en de raad van advies.

   2017 lees meer