• 25mrt

   Al 3.500 registraties in het nieuwe rechtsgebiedenregister

   Sinds het nieuwe rechtsgebiedenregister in januari in werking is getreden, hebben 3.500 advocaten zich geregistreerd op één of meer rechtsgebieden. Tot nu toe is het nieuwe register via Mijn Orde alleen zichtbaar voor advocaten. Wanneer ‘Zoek een advocaat’ live gaat en het register ook voor het publiek toegankelijk is, moet nog worden bepaald. De AR neemt het voorstel van het CvA in beraad om het rechtsgebiedenregister pas per 1 januari 2020 open te stellen.

   2019 lees meer
  • 13dec

   Nieuw rechtsgebiedenregister voor advocaten

   De NOvA is verheugd dat het college van afgevaardigden met overgrote meerderheid heeft ingestemd met de invoering van kwaliteitsbevorderende maatregelen voor de advocatuur. Het houdt in dat elke advocaat zich registreert op die rechtsgebieden, waarop hij werkzaam is. Het is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende.

   2018 lees meer
  • 19okt
  • 21jun
  • 19jun

   Input balie op consultatie kwaliteitsbeleid

   Om te komen tot een pakket maatregelen voor integraal kwaliteitsbeleid heeft de algemene raad in april-mei een baliebrede consultatie gehouden over de invoering van tien verplichte opleidingspunten voor acht rechtsgebieden en aanpassing van het rechtsgebiedenregister. Hierop is een groot aantal reacties van advocaten, kantoren en specialisatieverenigingen binnengekomen.

   2017 lees meer