• 13dec

   Nieuw rechtsgebiedenregister voor advocaten

   De NOvA is verheugd dat het college van afgevaardigden met overgrote meerderheid heeft ingestemd met de invoering van kwaliteitsbevorderende maatregelen voor de advocatuur. Het houdt in dat elke advocaat zich registreert op die rechtsgebieden, waarop hij werkzaam is. Het is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende.

   2018 lees meer
  • 19okt
  • 21jun
  • 19jun

   Input balie op consultatie kwaliteitsbeleid

   Om te komen tot een pakket maatregelen voor integraal kwaliteitsbeleid heeft de algemene raad in april-mei een baliebrede consultatie gehouden over de invoering van tien verplichte opleidingspunten voor acht rechtsgebieden en aanpassing van het rechtsgebiedenregister. Hierop is een groot aantal reacties van advocaten, kantoren en specialisatieverenigingen binnengekomen.

   2017 lees meer
  • 4apr

   Baliebrede consultatie kwaliteitsbeleid

   De NOvA is verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de advocatuur. In het kader van het integrale kwaliteitsbeleid is de algemene raad van de NOvA voornemens kwaliteitsbevorderende maatregelen te nemen.

   2017 lees meer