• 29jun

   Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

   De minister heeft vandaag zijn plannen voor de nadere invulling van de versterking van het toezicht op de advocatuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze plannen volgen op een jarenlange discussie en evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur. De algemene raad vindt het goed dat de minister nu richting heeft bepaald.  

   2023 lees meer
  • 4apr

   Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

   De NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen te heroverwegen. In dit wetsvoorstel staat dat een advocaat in uitzonderlijke (risicovolle) gevallen gegevens mag uitwisselen met een andere advocaat. De NOvA verwacht dat dit slechts in enkele situaties van toegevoegde waarde zal zijn. Dit rechtvaardigt geen inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten.

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

   De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Algemene raad: goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

   De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

   2023 lees meer
  • 22dec