• 25mei

   Let op: aanpassing resultaatbeoordeling

   Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) haar beleid inzake de resultaatbeoordeling aangepast. Eerder werd het resultaat bepaald op de laatst verstrekte toevoeging in de zaak. Nu kan de resultaatbeoordeling van toepassing zijn op (m)eerdere toevoegingen. Dit heeft gevolgen voor (sociaal) advocaten en hun cliënten die gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand.

   2022 lees meer
  • 24mei
  • 19mei

   Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

   Als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst door de Jeugdbescherming, moet er zowel voor ouder als kind automatisch bijstand van een gespecialiseerde advocaat komen. In veel gevallen is die verplichte procesvertegenwoordiging er nu nog niet. Een motie van CU en SP die de regering oproept dit te veranderen is gisteren Kamerbreed aangenomen.

   2022 lees meer
  • 13mei

   NOvA publiceert jaarverslag 2021

   De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

   2022 lees meer
  • 10mei

   Dilemma: (Te) dure principes?

   Zou u als sociaal advocaat betalende zaken naast toevoegingszaken doen als de financiële situatie van het kantoor waar u werkt steeds nijpender wordt?

   2022 lees meer