• 4aug
  • 20jul

   Brief OM over beleid rond betalingen aan advocaten

   In het kader van hun toezichthoudende taak heeft een aantal lokale dekens aan het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om in een brief uiteen te zetten in hoeverre een advocaat zich bij het aannemen van betalingen bloot kan stellen aan het gevaar van een strafrechtelijke vervolging. Dit omdat het bestrijden van witwassen en ondermijning voor de dekens een hoge prioriteit heeft en voorkomen moet worden dat advocaten betrokken raken bij strafbare feiten zoals heling en witwassen.

   2022 lees meer
  • 14jul

   Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

   Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken organiseert de NOvA een speciale weerbaarheidstraining. Deze wijkt qua inhoud en doel af van de ‘reguliere’ weerbaarheidstraining, die reeds door de NOvA wordt aangeboden.

   2022 lees meer
  • 14jul

   Ambassadeurs Samenwerking binnen de balie

   Op 6 juli jl. kwamen managing partners en vertegenwoordigers van de grotere, niet-toevoegingskantoren met leden van de algemene raad van de NOvA digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Bernard de Leest (lid algemene raad) de ideeën van het project Samenwerking binnen de balie die op het grootste draagvlak kunnen rekenen nader toegelicht.

   2022 lees meer
  • 8jul

   NOvA positief over afblazen rechtshulppakketten

   De NOvA is positief over de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand die de minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Belangrijke zorgen die de NOvA heeft over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden weggenomen: er komt geen inkoop van rechtshulppakketten, de eigen bijdrage wordt niet verhoogd en vergoedingen voor advocaten worden periodiek herijkt.

   2022 lees meer