2mrt

Vademecum advocatuur 2021 beschikbaar

Het vademecum advocatuur 2021 is nu in boekvorm beschikbaar. De digitale versie van de wet- en regelgeving staat op regelgeving.advocatenorde.nl.

Vademecum 2021Op regelgeving.advocatenorde.nl staan naast de actuele regelgeving ook de oude versies en wijzigingsbesluiten. Alle artikelen worden apart weergegeven, waardoor gebruikers gemakkelijk door de website kunnen scrollen en via de zoekfunctie artikelen kunnen vinden. Ook zijn de artikelen eenvoudig te printen, op te slaan als pdf en te delen. Zodra nieuwe wet- en regelgeving in werking treedt, wordt deze geactualiseerd.

Voor wie het handig vindt om de regelgeving ook in boekvorm te hebben wordt het vademecum advocatuur uitgebracht. In de uitgave 2021 is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving opgenomen, te weten:

Wet- en regelgeving
- Advocatenwet
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Besluit beroepsvereisten advocatuur
- Verordening op de advocatuur
- Toelichting op de Verordening op de advocatuur
- Verordening Covid-19 (nieuw in editie 2021)
- Besluit financiële bijdrage 2021
- Regeling op de advocatuur

Reglementen
- Reglement van orde CvA
- Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten
- Bestuursreglement algemene raad
Gedragsregels
- Gedragsregels 2018

Beleidsregels
- Beleidsregel detachering
- Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
- Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
- Beleidsregel stageverkorting
- Beleidsregel benoemingen
- Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015
- Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015
- Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten (nieuw in editie 2021)

Bestellen
Het vademecum advocatuur 2021 is te bestellen bij uitgeverij Boom Juridisch voor € 15,-

2021