Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

12mrt

Vademecum advocatuur in boekvorm beschikbaar

Naast de digitale versie op regelgeving.advocatenorde.nl is het vademecum advocatuur nu ook weer in boekvorm beschikbaar. Uiteraard inclusief de herijkte gedragsregels advocatuur.

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving opgenomen, te weten:Vademecum stapel

Wet- en regelgeving

– Advocatenwet
– Besluit beroepsvereisten advocatuur
– Verordening op de advocatuur
– Toelichting op de Verordening op de advocatuur
– Besluit financiële bijdrage 2018
– Regeling op de advocatuur

Reglementen
– Reglement van orde CvA
– Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten

Gedragsregels
– Gedragsregels 2018

Beleidsregels
– Beleidsregel detachering
– Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland

Opleiding en stagiaire-aangelegenheden
– Opleidingsreglement BA 2015
– Examenreglement BA 2015
– Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
– Beleidsregel stageverkorting

U kunt het Vademecum 2018 bestellen bij uitgeverij Boom Juridisch voor € 9,95.

2018