29nov

Vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken verlengd

De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) heeft in overleg met de NOvA besloten tot verlenging van de fase waarin civiele handelszaken vrijwillig digitaal kunnen worden gevoerd in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland.

De invoering van verplicht digitaal procederen in beide arrondissementen zal daardoor op z’n vroegst per 1 april 2017 plaatsvinden.

De NOvA vindt dat het systeem ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid nog tekortkomingen vertoont en dat het dus nog niet gereed is voor verplichte invoering. De Rvdr heeft een aantal concrete voorstellen gedaan om deze tekortkomingen te verhelpen.

Medio januari vindt een evaluatie plaats. Op dat moment zal de NOvA bezien of het verantwoord is digitaal procederen in handelsvorderingen te verplichten in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland.

2016