Nummerherkenning politie

Het systeem van nummerherkenning bij de politie bestaat sinds 2011. Dagelijks zorgt de NOvA voor volledige aanlevering van actuele telefoonnummers van advocaten aan de politie. De voor het aftappen gebruikte technologie herkent geheimhoudernummers van advocaten en verhindert dat de politie gesprekken met deze nummers in real-time of naderhand kan afluisteren.

De politie voert de nummers in een filter in. Het filter is geplaatst op een aparte server die alleen voor dit doel wordt gebruikt. Bij een tap worden de verkeersgegevens van een gesprek (nummers, tijdstippen, etc.) en het gesprek zelf (de spraak) gescheiden ontvangen. De verkeersgegevens van alle te tappen gesprekken worden automatisch langs het filter geleid. Het filter toetst de nummers van degene die wordt getapt aan de geheimhoudersnummers. Als de communicatie met een geheimhouder wordt herkend, wordt de opname aan het eind van het gesprek vernietigd. Dat gebeurt doordat het tapsysteem de opname automatisch gecodeerd en opgeknipt op verschillende locaties wegschrijft. Daarna worden de opgeknipte delen overschreven met nieuwe gesprekken. Een gesprek is noch tijdens het gesprek, noch tijdens het wegschrijven toegankelijk voor politie en/of justitie. Er vindt dus geen inhoudelijke beoordeling van de gegevens plaats door de Officier van Justitie.

Het bestaan van dit systeem laat onverlet dat politie en OM een wettelijke plicht tot vernietiging van geheimhoudersgesprekken hebben. Zij dienen dus te allen tijde alert te blijven op gesprekken met geheimhouders, waaronder advocaten.

Ten behoeve van een goede werking van dit systeem zijn advocaten op grond van artikel 6.10 van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht hun nummers aan te leveren aan de secretaris van de algemene raad.

Incidenten
De afgelopen periode zijn enkele incidenten gemeld waarbij nummers van advocaten niet afgeschermd waren:

Datum Incident
augustus 2021 De NOvA heeft een signaal gekregen van de Nationale Politie (NP) dat door een fout in het nationale systeem van nummerherkenning op 4 augustus een klein aantal telefoongesprekken en berichten vanaf geheimhoudernummers is opgenomen. De fout is na enkele uren door de NP zelf opgemerkt en hersteld. De NP geeft aan dat ten onrechte opgenomen gesprekken en berichten na ontdekking van de fout zo spoedig mogelijk zijn gewist.