Onderhoud & storingen

Onderhoud & storingen

Onderhoud en storingen advocatenpas

Als u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met QuoVadis op 030-2324320 of via advocatenpas@quovadisglobal.com. Dat geldt ook als uw advocatenpas is verlopen.

Raadpleeg de pagina onderhoud en storingen advocatenpas voor actuele data en tijdstippen. 

Onderhoud en storingen Mijn Rechtspraak

Bij onderhoud en/of een storing aan Mijn Rechtspraak kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Het RSC is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op zondag tussen 16.00 en 20.00 uur. Dit kan zowel telefonisch via 088-3616161 als via Twitter en Facebook. In geval van onderhoud en storingen heeft de Raad voor de rechtspraak verschillende uitwijkmogelijkheden. U kunt contact opnemen met het RSC voor vragen over digitaal procederen, maar ook wanneer u procesinhoudelijke vragen heeft over de nieuwe procedure.

Raadpleeg de pagina onderhoud en storingen Mijn Rechtspraak voor meer informatie. U kunt zich ook aanmelden voor de RSS-feed om op de hoogte te blijven.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Het is mogelijk dat u een termijn niet kunt halen vanwege onderhoud of een storing. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

De storing moet niet aan u toerekenbaar zijn. Of een storing al dan niet toerekenbaar is, is een rechterlijk oordeel. De Raad voor de rechtspraak heeft voor civiel- en bestuursrecht richtlijnen opgesteld wanneer een storing buiten de Rechtspraak, zoals een stroomstoring, internetstoring of een storing aan de advocatenpas, niet toerekenbaar is. Wel moet u de storing aantonen.