Opgave nieuw kantoor

Opgave nieuw kantoor

Nieuwe advocatenkantoren moeten een Opgave nieuw kantoor invullen. Dat is nodig voor het toezicht dat de lokale deken uitoefent. De ingevulde Opgave nieuw kantoor verschaft de lokale deken een beeld van de kantoororganisatie. Op basis van de opgave kan de deken ook vaststellen of het kantoor aan de Verordening op de advocatuur voldoet.

U krijgt een uitnodiging om de Opgave nieuw kantoor in te vullen als:

 • u een nieuw kantoor start;
 • uw kantoor verhuist naar een ander arrondissement;
 • uw kantoor van structuur verandert (bijvoorbeeld door het openen van een nieuwe vestiging of het veranderen van de rechtsvorm).

Alleen digitaal beschikbaar
De Opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. Na aanmelding bij Beheer Advocaten Registratie (BAR) krijgt u een nieuw BAR-kantoornummer.  U ontvangt de uitnodiging voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor automatisch per e-mail op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. Deze uitnodiging wordt verstuurd aan de advocaat die volgens de geregistreerde gegevens de kantoorverantwoordelijke is. De kantoorverantwoordelijke:

 • vult de Opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten;
 • is gemachtigd om met de advocatenpas in te loggen;
 • kan één andere persoon machtigen de Opgave nieuw kantoor in te vullen.

Afhankelijk van uw antwoorden, kan u gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de Opgave nieuw kantoor. Het kan daarbij gaan om de volgende stukken:

 • exemplaar van het briefpapier
 • (kosten)maatschapsovereenkomst
 • alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor (bij een kantoor met twee of meer advocaten of bij een samenwerkingsverband)
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • statuten BV, NV, Stichting of VOF
 • professioneel statuut
 • statuten van de stichting derdengelden
 • overeenkomst tussen kantoor en stichting derdengelden
 • uittreksel Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden.
 • overzicht van namen en hoedanigheid van bestuursleden van de stichting derdengelden
 • bewijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • lijst van werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (of: aparte bewijzen van verzekering indien niet alle advocaten collectief verzekerd zijn)
 • vrijwaringsverklaring (eventueel van toepassing bij advocaat in dienstbetrekking of in dienst van de Staat)
 • verzekeringsbewijs nevenpraktijk
 • verzekeringsbewijs in- en uitlooprisico
 • betaalbewijs premie.

De lokale deken in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is, zal de Opgave nieuw kantoor controleren. Na akkoord van de deken ontvangt de kantoorverantwoordelijke een bevestiging daarvan.