Beroepsopleiding advocaten vanaf 2021

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart vanaf 2021.

In maart 2021 is de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten gestart. In deze opleiding staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal. De opleiding is gericht op de praktijk (toepassingsgericht) en er is voor iedere student ruimte voor verbreding en verdieping. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

De Beroepsopleiding Advocaten is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten. Daardoor kunnen zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

De uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten is uitbesteed aan drie onderwijsaanbieders: de uitvoeringsorganisatie (UO), The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek.

De uitvoeringsorganisatie (UO) bestaat uit de combinatie CPO / Dialogue. De UO is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het centraal en decentraal onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding (inclusief selectie) en de opleiding en evaluatie van docenten.

The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek verzorgen als geaccrediteerde aanbieders het decentrale deel van het onderwijs voor eigen advocaat-stagiairs.

Meer informatie over het curriculum is te vinden op de websites van de onderwijsaanbieders.

Afhankelijk van bij welke onderwijsaanbieder de stagiair de opleiding volgt, kies een stagiair voor het eerste jaar een hoofdpraktijk die aansluit bij zijn (of haar) praktijk: burgerlijk(proces) recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht.

De opleiding besteedt veel aandacht aan ethiek. In het onderwijs zijn vaardigheden, ethiek en juridische inhoud geïntegreerd.

Stagiairs die de opleiding volgen bij de UO kiezen voor het tweede jaar een leerpraktijk. Stagiairs van De Brauw en de Law Firm School volgen een eigen programma. Alle curricula hebben dezelfde eindtermen.

Infographic BA nieuw