Vrijstellingen

De algemene raad kan een advocaat-stagiair vrijstellingen verlenen voor onderdelen van de beroepsopleiding advocaten (artikel 3.18 en 3.20 van de Verordening op de advocatuur). De maatstaf voor het verlenen van vrijstelling is of de bekwaamheid waarover de stagiair al beschikt (minimaal) gelijk is aan de praktische bekwaamheid die het vak waarvoor hij of zij vrijstelling vraagt, oplevert. Daarnaast dient de stagiair aan te tonen dat hij of zij dankzij een andere opleiding hierover diepgaande theoretische kennis heeft verkregen.

Meer informatie over vrijstellingen is te vinden in de Beleidsregel onderwijs en toetsen.