Opleiding

Cursusaanbod PO

Erkenning als opleidingsinstelling

Erkenning als opleidingsinstelling

Wilt u als aanbieder van onderwijs uw opleidingsinstelling in aanmerking laten komen voor erkenning door de NOvA, dan dient uw instelling aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • opleiden is de kernactiviteit van de organisatie of de organisatie is onderdeel van een professionele opleidingsafdeling met opleiden als hoofdactiviteit;
  • de organisatie verzorgt jaarlijks minimaal vijf cursussen op academisch niveau met als  hoofddoelgroep de advocatuur.
  • het cursusaanbod is georganiseerd op basis van de voorschriften in de Verordening op de Advocatuur en de Regeling op de advocatuur.

Als uw organisatie voldoet aan deze eisen, dan kunt u het aanvraagformulier en een kwaliteitsplan indienen. Op basis daarvan beoordeelt de NOvA of uw organisatie een erkenning krijgt.

De criteria waaraan het kwaliteitsplan moet voldoen en de vereisten voor erkenning kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de Regeling op de advocatuur. De vereisten voor de beoordeling van de puntwaardigheid van cursussen staan in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur.

Is uw plan goedgekeurd, dan dient u binnen twee maanden na erkenning de kwaliteitsmonitor van de NOvA in te vullen. Dit is een online applicatie die uw opleidingsinstelling als zelfevaluatie-instrument kan gebruiken. De NOvA gebruikt de applicatie om de kwaliteit van de erkende opleidingsinstellingen te monitoren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Miranda Kuiper, telefoon: 070-335 35 58, e-mail: m.kuiper@advocatenorde.nl