Organisatie

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (AR). De AR krijgt ondersteuning van het bureau van de NOvA. Het bureau voert beleid uit en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur.

Aan het hoofd van het bureau van de NOvA staat de algemeen secretaris, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De algemene leiding is de taak van de algemene raad. De NOvA stelt verordeningen en regels op voor de advocatuur. Het vaststellen daarvan gebeurt door het college van afgevaardigden (CvA). In dit college zitten 54 afgevaardigden die allen zijn gekozen door de advocaten in hun eigen arrondissement/regio.

Lokale orden van advocaten
Naast de NOvA zijn er 11 (lokale) orden van advocaten. Elke (lokale) orde van advocaten staat onder leiding van een raad van de orde (RvdO) met een lokale deken als voorzitter. Een deken wordt gekozen door de advocaten in de eigen regio (het arrondissement). De deken van de raad van de orde is verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten binnen het arrondissement.