Vacature adviescommissie familie- en jeugdrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA is op zoek naar:

twee advocaten voor de adviescommissie familie- en jeugdrecht

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het familie- en jeugdrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. De adviescommissie is voor één van de vacatures op zoek naar een advocaat die werkzaam is in de toevoegingspraktijk in het familie- en jeugdrecht en kennis heeft van de Wet op de rechtsbijstand.

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelien Huges via r.huges@advocatenorde.nl of +31 (0)6 10 05 90 06. Uw interesse kunt u uiterlijk 11 april 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie familie- en jeugdrecht’.