Vacature adviescommissie mediation

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies, die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA is op zoek naar: 

advocaten voor de adviescommissie mediation

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit? Volgt u beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van mediation graag van dichtbij? Wij nodigen u dan van harte uit uw interesse kenbaar te maken.

Een aantal huidige leden van de adviescommisie treedt in de komende periode af. Ter vervanging van deze leden wordt gezocht naar advocaten met affiniteit met een van de volgende aandachtsgebieden (niet uitputtend): familierecht/familiemediations, arbeidsrecht/arbeidsmediations, zakelijke praktijk/zakelijke mediations en ADR in het algemeen.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld vergadert de commissie vier maal per jaar. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucas Korsten via l.korsten@advocatenorde.nl of +31 (0)6 233 67 318. Uw interesse kunt u uiterlijk 1 maart 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie mediation’.