Vacature adviescommissie pensioenrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt een 

advocaat voor de adviescommissie pensioenrecht


Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het pensioenrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. 

Werkwijze
De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt vier keer per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Brink via m.brink@advocatenorde.nl of 06-55158332. Uw interesse kunt u uiterlijk 7 april 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie pensioenrecht’.