Vacature adviescommissie strafrecht

De Nederlandse orde van advocaten telt zeventien wetgevingsadviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt

advocaten voor de adviescommissie strafrecht


Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Vanwege de huidige samenstelling van de commissie wordt in het bijzonder gezocht naar advocaten met een commune praktijk. Affiniteit met het schrijven van artikelen is een pre.

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt driemaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van den Bosch via e.vandenbosch@advocatenorde.nl of 06 53 38 24 65. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie strafrecht’.