Vacature adviescommissie Wwft

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien wetgevingsadviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. In 2020 heeft de algemene raad de adviescommissie Wwft ingesteld. In verband met ontwikkelingen op het gebied van het sanctierecht, wordt de commissie uitgebreid met expertise op het gebied van het sanctierecht.

De NOvA is op zoek naar:

advocaten voor de adviescommissie Wwft met expertise op het gebied van de Wwft en/of sanctierecht

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctieregelgeving van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De wetgevingsadviescommissie is samengesteld uit Wwft-specialisten, werkzaam op uiteenlopende rechtsgebieden bij zowel grotere als kleinere advocatenkantoren. De commissie adviseert de algemene raad over (toekomstige) wetgeving op het gebied van de Wwft en levert inbreng voor voorlichting hierover door de NOvA aan de balie, bijvoorbeeld via best practices. Wegens vertrek van één van de commissieleden zoeken wij een nieuw lid voor de commissie. Daarnaast bestaat er behoefte aan expertise op het gebied van het sanctierecht, mede met het oog op het in te richten toezicht op de naleving van sanctiewetgeving door advocaten en de op te stellen best practices van advocaten.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Daarbij wordt ook afstemming gezocht met de wetgevingsadviescommissies strafrecht en belastingrecht. Gemiddeld wordt eenmaal per kwartaal vergaderd. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne ten Berge via s.tenberge@advocatenorde.nl of +31 (0)70 335 35 35. Uw interesse kunt u uiterlijk 22 mei 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie Wwft’, voorzien van een beknopte motivatie en curriculum vitae.