Vacature commissie cassatie

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft een commissie cassatie ingesteld die advocaten mondeling het examen en de proeve van bekwaamheid afneemt ter verkrijging van de (on)voorwaardelijke aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken.

De NOvA zoekt een

advocaat voor de commissie cassatie

Bent u deskundig op het terrein van cassatie in burgerlijke zaken en heeft u belangstelling om bij te dragen aan de kwaliteit van de civiele cassatieadvocatuur, dan wordt u van harte uitgenodigd om te reageren op de vacature binnen de commissie cassatie.

Namens de algemene raad neemt telkens een tweetal leden van de commissie cassatie het examen dan wel de proeve van bekwaamheid af ter verkrijging van de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken op het tableau (ingevolge artikel 9j van de Advocatenwet).

Met het vertrek van een van de leden van de commissie cassatie is een vacature ontstaan.

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. De werkwijze van de commissie cassatie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats vanuit het landelijk bureau van de NOvA.

Examens en proeven van bekwaamheid worden afgenomen op het bureau van de NOvA in Den Haag, gemiddeld eenmaal per maand in een wisselende samenstelling. Verder contact vindt zoveel mogelijk per e-mail en telefonisch plaats. Leden van de commissie cassatie ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie cassatie, mevrouw mr. I.A. (Ingrid) Tan via i.tan@advocatenorde.nl of +31 (0)6 48 40 80 77. Uw interesse kunt u uiterlijk 5 oktober 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie commissie cassatie’.