Vacature examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De NOvA zoekt een

Lid voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De NOvA heeft een onafhankelijke examen­commissie Beroepsopleiding Advocaten (BA) ingesteld. De primaire taak van de examen­commissie is het vaststellen van de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normerings­methode (de cesuur) en de individuele toetsuitslagen. Daarnaast bewaakt de examencommissie de kwaliteit van de organisatie van de toetsen en behandelt her­beoordelings­verzoeken naar aanleiding van de toetsuitslagen. De examencommissie werkt in vakkamers. Het opleidings- en examen­reglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie.

De examencommissie heeft op dit moment één vacature. De algemene raad zoekt specifiek naar een commissielid met expertise op het gebied van:

Privaatrecht ten behoeve van de vakkamer integratieve dagen

Er zijn drie toetsen in de Beroepsopleiding Advocaten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. De advocaat-stagiair wordt tijdens de integratieve dagen beoordeeld op de vraag in hoeverre hij in staat is de geleerde vaardig­heden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre zijn ethisch besef is ontwikkeld. Dat gebeurt in twee afzonderlijke praktijk­simulaties. Op de eerste integratieve dag in de vorm van een mootcourt en op de tweede integratieve dag bestaat de toetsvorm uit een andere complexe praktijksimulatie, in het geval voor de hoofdpraktijk privaatrecht betreft dit een onderhandeling.

Tijdsbesteding
Heeft u expertise op het gebied van het privaatrecht en lijkt het u leuk om naast uw werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de BA als lid van de examencommissie, dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft een pre.

De examencommissie vergadert driemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdsbesteding is ongeveer twee tot drie dagen per maand. De examencommissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Meer informatie en reactie
Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman via k.vandijck@advocatenorde.nl of (06) 48 41 26 72. Uw interesse kunt u uiterlijk 30 september 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie examencommissie BA’.
Meer informatie over de Beroepsopleiding Advocaten