Vacature lid examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten ingesteld. De primaire taak van de examencommissie is het vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. Daarnaast behandelt de examencommissie herbeoordelingsverzoeken, die kunnen worden ingediend naar aanleiding van een toetsuitslag. De examencommissie werkt in vakkamers. Het opleidings- en examenreglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie.

De algemene raad van de NOvA zoekt een:

lid voor de examencommissie beroepsopleiding advocaten


Expertise
De algemene raad zoekt specifiek naar een commissielid met expertise op het gebied van ethiek en gedragsregels in de advocatuur ten behoeve van het vak ethiek.

Ethiek is één van de pijlers van de beroepsopleiding. In de toets ethiek wordt de kennis en toepassing van de relevante regelgeving getoetst, maar ethiek is een dermate belangrijk thema voor de juiste uitoefening van het vak van advocaat dat het onderwerp geïntegreerd is in alle onderdelen van de opleiding.

Heeft u expertise op het gebied van ethiek en lijkt het u interessant om naast uw werkzaamheden als advocaat een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding als lid van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten, dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft een pré.

Tijdbesteding en vergoeding
De examencommissie vergadert driemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdbesteding is ongeveer twee tot drie dagen per maand. De examencommissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Meer informatie
De taken en de samenstelling van de examencommissie zijn geregeld in het opleidings- en examenreglement. Informatie over de Beroepsopleiding Advocaten kunt u nalezen op advocatenorde.nl/beroepsopleiding

Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman via k.vandijck@advocatenorde.nl of 06 - 48 41 26 72. Uw interesse kunt u uiterlijk 30 juni 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie examencommissie BA’.