Vacature lid examencommissie Beroepsopleiding Advocaten (strafrecht)

Heeft u affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen? Beschikt u over ruime ervaring in het juridisch werkveld en lijkt het u leuk om naast uw werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de opleiding van advocaten? Dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Sluit onderstaand profiel aan bij iemand uit uw netwerk dan ontvangen we graag uw persoonlijke voordracht.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zoekt voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten een:

LID VOOR DE VAKKAMER INTEGRATIEVE DAGEN (STRAFRECHT) 


De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

De Beroepsopleiding Advocaten kent drie centrale toetsmomenten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. In deze praktijksimulaties wordt beoordeeld in hoeverre de advocaat-stagiair in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre het ethisch besef is ontwikkeld.

De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten is verantwoordelijk voor de toetsen. De examencommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. Binnen de examencommissie is er een vakkamer integratieve dagen en een vakkamer ethiek. Drie leden van de examencommissie, waaronder één voorzitter, vormen samen het dagelijks bestuur van de examencommissie. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en juristen.

Wat gaat u doen?

 • De kwaliteit van de organisatie van toetsen en de protocollen bewaken voor zover deze de toetsen en het examen betreffen;
 • De inhoud, opzet en invulling van (de beoordeling van) de toetsen vaststellen;
 • Indien van toepassing de toetsvragen en de daarbij behorende antwoordmodellen en beoordelingscriteria vaststellen, binnen de context van de toetsmatrijs;
 • Een toetsmatrijs voor de toetsen vaststellen (conform de eindtermen);
 • Een kader vaststellen op grond waarvan de toets wordt beoordeeld met daaraan gekoppeld de beoordeling voldoende of onvoldoende;
 • Beslissen over de deelname van een advocaat-stagiair aan de toetsen waarvoor de stagiair is aangemeld;
 • Het resultaat van de beoordeling van de toetsen vaststellen;
 • Herbeoordelingsverzoeken behandelen naar aanleiding van toetsuitslagen;
 • Toezien op de uitvoering van de Verordening op de advocatuur en het Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten van de NOvA;
 • Informeren en/of adviseren van de NOvA over aangelegenheden betreffende de examinering.

Uw profiel
Een nieuw lid van de examencommissie:

 • Heeft kennis van en is bij voorkeur geruime tijd actief (geweest) in de advocatuur;
 • Is deskundige op het gebied van het strafrecht;
 • Is integer, transparant en betrokken;
 • Is besluitvaardig en accuraat;
 • Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft een pré.

Bij de samenstelling van de examencommissie wordt rekening gehouden met deskundigheid op het gebied van vaardigheden, ethiek en juridische inhoud, alsmede met ervaring met toetsing in de vorm van assessments.

Vergoeding en tijdsbesteding
De examencommissie vergadert tweemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdsbesteding is gemiddeld 80 uur per jaar.

De examencommissieleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Interesse?
Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman (coördinator Beroepsopleiding Advocaten) via k.vandijck@advocatenorde.nl of (06) 48 41 26 72.

Uw interesse of voordracht kunt u uiterlijk 22 maart 2024 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vacature@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie lid examencommissie BA’.