Vacatures adviescommissie Wwft

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt: 

Nieuwe leden voor de adviescommissie Wwft 


Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van de Wwft van dichtbij te volgen? U bent dan van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken, in het bijzonder als u werkzaam bent bij een klein of middelgroot kantoor. Heeft u naast kennis van de Wwft ook kennis van sanctieregelgeving, reageert u dan zeker. Het is namelijk wenselijk dat de adviescommissie ook kan meedenken over eventuele toekomstige wijzigingen in sanctieregelgeving. 

Werkwijze
De werkwijze van de adviescommissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. De adviescommissie vergadert minimaal tweemaal per jaar. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover, behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Friederike Boersma-Bolkestein via f.boersma@advocatenorde.nl of +31 (0)6 48 41 26 70. Uw interesse kunt u uiterlijk 7 april 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie Wwft’.