Vacatures algemene raad

In 2022 ontstaan twee vacatures in de algemene raad. De algemene raad roept gezaghebbende advocaten op hun interesse voor een van beide functies kenbaar te maken.

Profiel
• Een vooraanstaand en vakbekwaam advocaat met uitstekende reputatie
• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
• In staat de kernwaarden van de advocatuur goed uit te dragen
• Teamplayer

Portefeuilles
1. Praktijkuitoefening en Veiligheid (invulling per 1 januari 2022)
2. Gefinancierde rechtsbijstand (invulling per medio 2022)

Informatie over de functie
Het tijdsbeslag voor een lid van de algemene raad is gemiddeld 500 uur per jaar. De NOvA verstrekt een tegemoetkoming voor gederfd inkomen, naast vergoeding van reiskosten.

De maandelijkse vergaderingen van de algemene raad vinden plaats in Den Haag. Daarnaast is er door het jaar heen een aantal vaste bijeenkomsten, onder meer de vergaderingen van het college van afgevaardigden.

Sollicitaties en voordrachten
Uw belangstelling voor een functie kunt u kenbaar maken bij algemeen deken Frans Knüppe of algemeen secretaris Raffi van den Berg (telefoon: 070 - 335 35 35, e-mail: secretariaat@advocatenorde.nl). Zij beantwoorden ook graag uw vragen. U kunt uw sollicitatie ook per post richten aan de Nederlandse orde van advocaten, postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 11 oktober 2021; deze worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De algemene raad streeft ernaar eind 2021 respectievelijk begin 2022 in de vergadering van het college van afgevaardigden met voordrachten te komen.