Vacature adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten

In het kader van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten stelt de Nederlandse orde van advocaten een nieuwe adviescommissie in, de adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten. De adviescommissie is samengesteld uit advocaten, vertegenwoordigers van de onderwijsaanbieders, de rechterlijke macht en universiteiten.

De NOvA zoekt advocaten voor de adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten

Lijkt het u leuk om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de opzet en invulling van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten? De adviescommissie adviseert de algemene raad over de kwaliteit en uitvoering van de beroepsopleiding voor advocaat-stagiairs, naar aanleiding van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de advocatuur. Over welke vaardigheden, ethische inzichten en juridisch-inhoudelijke kennis moeten startende advocaten beschikken, op welke wijze wordt dit aangeleerd, hoe wordt de koppeling met de opleiding binnen kantoren, via de patroon, optimaal geborgd, etc.

Indien u op deze wijze wilt bijdragen aan een verdere versterking van de kwaliteit van de Nederlandse advocatuur, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Als lid van deze commissie kunt u geen lid van of werkzaam zijn bij een orgaan van de NOvA of de lokale orden. Ondersteuning vindt plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt vier maal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucas Korsten via l.korsten@advocatenorde.nl of +31 (0)6 233 67 318. Uw interesse kunt u uiterlijk 25 oktober 2020 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie BA’, voorzien van een beknopte motivatie en curriculum vitae.