Vacature adviescommissie regelgeving

De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad gevraagd te adviseren over de wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. De adviescommissie bestaat uit vier tot acht leden, waarvan de meerderheid advocaat is.

De algemene raad zoekt

TWEE LEDEN VOOR DE ADVIESCOMMISSIE REGELGEVING


Lijkt het u interessant om naast uw reguliere werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de wetgevingskwaliteit van voorgenomen regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Ook als u geen advocaat bent, maar wel jurist met ervaring op het gebied van wet- en regelgeving, kunt u reageren.

De algemene raad consulteert de adviescommissie gemiddeld vier keer per jaar. Contact vindt zoveel mogelijk via e-mail en videoconferencing plaats. De werkwijze van de adviescommissie regelgeving wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marian Veenboer via m.veenboer@advocatenorde.nl of 06-21296855. Uw interesse kunt u, voorzien van een beknopte motivatie en curriculum vitae, uiterlijk 15 januari 2021 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie regelgeving’.