Vacature adviescommissie Wwft

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zestien wetgevingsadviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. In verband met ontwikkelingen op het gebied van wetgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme heeft de algemene raad de nieuwe adviescommissie Wwft ingesteld.

De NOvA zoekt advocaten voor de adviescommissie Wwft


Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De wetgevingsadviescommissie zal worden samengesteld uit maximaal 6 Wwft-specialisten, werkzaam op uiteenlopende rechtsgebieden bij zowel grotere als kleinere advocatenkantoren. De commissie zal de algemene raad adviseren over (toekomstige) wetgeving op het gebied van de Wwft, alsmede inbreng leveren voor voorlichting hierover door de NOvA aan de balie, bijvoorbeeld via best practices.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Daarbij wordt ook afstemming gezocht met de wetgevingsadviescommissies strafrecht en belastingrecht. Gemiddeld wordt eenmaal per kwartaal vergaderd. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raffi van den Berg via secretariaat@advocatenorde.nl of +31 (0)70 335 35 35. Uw interesse kunt u uiterlijk 6 december 2020 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie Wwft’, voorzien van een beknopte motivatie en curriculum vitae.