Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature advocaat-leden hof van discipline

Vacature advocaat-leden hof van discipline

Hof van discipline
Het hof, de hoogste tuchtrechter, behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. Het hof bestaat uit een voorzitter, vier plaatsvervangend voorzitters, circa achttien (plaatsvervangende) kroonleden en achttien (plaatsvervangende) advocaat-leden. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw Midden-Nederland te Utrecht.

Met ingang van 1 januari 2020 ontstaan bij het hof van discipline vacatures voor

(PLAATSVERVANGENDE) ADVOCAAT-LEDEN


Profiel

Het (plv.) advocaat-lid heeft minimaal zeven jaar ervaring in de advocatenpraktijk en heeft aantoonbare interesse in het tuchtrecht. Het (plv.) advocaat-lid is bereid op jaarbasis aan minimaal zes zittingsdagen deel te nemen. Kennis van bestuursrecht, waaronder vreemdelingenrecht, gefinancierde rechtsbijstand en/of civiele cassatie strekt tot aanbeveling.

Tot het takenpakket van het (plv.) advocaat-lid behoort:
- het deelnemen aan zittingen en raadkamer (minimaal 6 zittingsdagen per jaar)
- nauwgezet en tijdig becommentariëren van concepten.

Procedure
De sollicitatietermijn sluit op 17 december 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 20 januari en dinsdag 21 januari 2020 (in Utrecht).

De (plv.) leden uit de advocatuur worden op 26 maart 2020 voor de duur van vijf jaar gekozen door het college van afgevaardigden, op voordracht van de algemene raad en het hof.

In artikel 2 van de beleidsregel benoemingen treft u verdere informatie over de procedure aan.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de voorzitter van het hof, mr. T. Zuidema, p/a postbus 85452, 2508 CD Den Haag, of per e-mail vacatures@tuchtcollegesadvocatuur.nl.

Inlichtingen over de vacature kunnen worden ingewonnen bij mevrouw mr. V.H. Wagner, hoofdgriffier van het hof van discipline, via (088) 2053777 of griffie@hofvandiscipline.nl. Kijk voor informatie over het hof van discipline op hofvandiscipline.nl.