Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacature commissie cassatie

Vacature commissie cassatie

De commissie cassatie van de NOvA toetst de vakbekwaamheid van advocaten die (willen) behoren tot de civiele cassatiebalie.

De algemene raad zoekt leden voor de commissie cassatie


Bent u deskundig op het terrein van cassatie in burgerlijke zaken en lijkt het u een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de versterking van de civiele cassatiebalie, dan wordt u uitgenodigd om uw interesse daarvoor kenbaar te maken.

Ook anderen dan advocaten die specifieke kennis hebben op het gebied van burgerlijk (proces)recht en cassatietechniek kunnen reageren. Leden van de commissie kunnen geen lid zijn van en niet werkzaam zijn bij (het parket van) de Hoge Raad, bestuursorganen van de NOvA, raad van de orde in een arrondissement dan wel van een raad of het hof van discipline.

Namens de algemene raad neemt de uit vijf leden bestaande commissie cassatie examens en proeven van bekwaamheid af om de vakbekwaamheid te toetsen van advocaten die de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ wensen te krijgen respectievelijk te behouden. De commissie komt daartoe in wisselende samenstelling gemiddeld een keer per maand bijeen.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Naast een vergoeding voor het afnemen van examens en proeven van bekwaamheid ontvangen leden van de commissie een reiskostenvergoeding.

Voor verdere informatie over de vacature bij de commissie cassatie kunt u contact opnemen met Marian Veenboer via m.veenboer@advocatenorde.nl of (070) 335 35 17. Uw interesse kunt u uiterlijk 1 december 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie commissie cassatie’.