Vacature commissie cassatie

De Nederlandse orde van advocaten kent de commissie cassatie die advocaten mondeling het examen en de proeve van bekwaamheid afneemt ter verkrijging van de (on)voorwaardelijke aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken.

De NOvA zoekt een kandidaat voor de commissie cassatie

Als u belangstelling heeft om bij te dragen aan de kwaliteit van de civiele cassatieadvocatuur wordt u van harte uitgenodigd om te reageren op de vacature binnen de commissie cassatie.

Namens de algemene raad neemt telkens een tweetal leden van de commissie cassatie het examen dan wel de proeve van bekwaamheid af om ingevolge artikel 9j van de Advocatenwet de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken op het tableau te verkrijgen.

Met het vertrek van een van de leden van de commissie cassatie naar de Hoge Raad is een vacature ontstaan. De algemene raad ziet de vacature bij voorkeur vervuld door een kandidaat, werkzaam als raadsheer in een van de gerechtshoven en met een achtergrond in de advocatuur.

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats vanuit het landelijk bureau van de NOvA.

Examens en proeven van bekwaamheid worden afgenomen op het bureau van de NOvA te Den Haag, gemiddeld eenmaal per maand in een wisselende samenstelling. Verder contact vindt zoveel mogelijk telefonisch en via e-mail plaats. Leden van de commissie cassatie ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Veenboer via m.veenboer@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 17. Uw interesse kunt u uiterlijk 16 oktober 2020 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie commissie cassatie’.