Vacature klankbordgroep inclusie en diversiteit

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie; vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat de inachtneming van deze principes tot een verrijking van de balie zelf leidt. Daarom heeft de NOvA in 2018 een diversiteits- en inclusieverklaring opgesteld. Wij willen hier nu graag met de balie verder invulling aan geven en een toegankelijke balie zoveel mogelijk bevorderen. In dat kader heeft de NOvA het initiatief genomen om een klankbordgroep inclusie en diversiteit in te stellen. De klankbordgroep zal concrete mogelijkheden onderzoeken en voorstellen aandragen voor sociale innovatie, d.w.z. het bevorderen van diversiteit binnen de advocatuur en het verhogen van het bewustzijn van de waarde van diversiteit en inclusie binnen de advocatuur en de maatschappij.

De NOvA zoekt advocaten voor de klankbordgroep inclusie en diversiteit

De klankbordgroep zal de discussie binnen de balie ten aanzien van dit thema bevorderen en de algemene raad adviseren teneinde diversiteit, inclusie en gelijkheid te bevorderen. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep eerst een verkenning binnen de advocatuur uitvoert om in kaart te brengen wat er speelt op het gebied van diversiteit en inclusie. Kernvragen zijn daarbij: wat gaat er goed en waar is verbetering mogelijk? De klankbordgroep zal hierbij ook aandacht besteden aan maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de advocatuur in de maatschappij. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij het bepalen van de gewenste aanpak.

Samenstelling
De klankbordgroep zal bestaan uit maximaal tien leden, bij voorkeur advocaten met uiteenlopende achtergronden. Heeft u aantoonbare affiniteit met het thema diversiteit, inclusie en sociale innovatie binnen de balie, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Megteld de Regt via m.deregt@advocatenorde.nl of +31 (0)6 57 93 67 81. Uw interesse kunt u uiterlijk 6 december 2020 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie klankbordgroep Inclusie en diversiteit’, voorzien van een beknopte motivatie en curriculum vitae.