Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Vacatures adviescommissie arbeidsrecht

Vacatures adviescommissie arbeidsrecht

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zestien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt

Advocaten voor de adviescommissie arbeidsrecht


Lijkt het u leuk om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per kwartaal vergaderd. Verder contact vindt zoveel mogelijk via e-mail plaats. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelien Huges via r.huges@advocatenorde.nl of (070) 335 35 77. Uw interesse kunt u uiterlijk 22 oktober 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie arbeidsrecht’.