Op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Het doel van deze regel is om het publiek (cliënten, derden) tot op zekere hoogte waarborg te bieden, dat iedere advocaat voldoende verhaal biedt in het geval van schade door een beroepsfout.

Onder adequaat verzekerd zijn wordt in ieder geval verstaan dat de verzekering voldoende dekking biedt tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid, gelet op de aard en de omvang van de praktijk van de advocaat. In de Voda zijn minimumeisen gesteld aan de dekking van de verzekering. Maar de ene praktijk is de andere niet. Of een advocaat adequaat verzekerd is, kan dus per advocaat of praktijk verschillen. Wat betekent dit precies voor u? Wanneer bent ú adequaat verzekerd? Deze tool kan u helpen bij het beantwoorden van die vraag.

De tool bestaat uit een beperkt aantal meerkeuzevragen. Op basis van uw antwoorden krijgt u vervolgens een toelichting over waar u bij het controleren of bij het kiezen van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering rekening mee moet houden en welke onderdelen extra aandacht verdienen. U krijgt de gelegenheid om de toelichting zelf te bewaren. Het gebruik van de tool is volledig anoniem, tenzij u gebruik maakt van de mogelijkheid de toelichting naar uzelf te e-mailen. Daarvoor is uiteraard uw e-mailadres nodig. Uw antwoorden, de uitkomsten van de tool, uw e-mailadres en andere gegevens worden niet opgeslagen of bewaard.

 

    A
    Wat is de reden dat u deze tool gebruikt? Geef aan wat op u van toepassing is.
    • U geeft aan dat u op het punt staat een (andere) beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Geef bij de komende vragen aan, wat op u van toepassing zal zijn in de situatie zoals deze zich straks voordoet, onder de nog af te sluiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

      Voor meer informatie over stoppen met de praktijk kunt u hier terecht.