Wwft en toezichthandelingen

Advocaten zijn gebonden aan de Wwft, evenals mogelijk cliënten. Daarnaast kunnen cliënten worden geconfronteerd met onderzoeken door toezichthouders. Daarbij kunnen ook advocaten behulpzaam zijn. Advocaten vullen die rol in aan de hand van onder andere de kernwaarde partijdigheid. De partijdigheid betekent dat de advocaat het partijbelang van zijn cliënt naar zijn beste vermogen tot uitdrukking brengt in een zaak en dat hij van niemand anders opdrachten ontvangt dan van zijn cliënt. De partijdigheid is niet onuitputtelijk en onbegrensd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de wet grenzen stelt of beperkingen oplegt.