Wwft en toezichthandelingen

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten
De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin wordt ingegaan op welke advocaten de Wwft (niet) van toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn, hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet, hoe de UBO-registratie verloopt en op welke wijze de melding van een ongebruikelijke transactie dient te worden gedaan. Gebruik van de handleiding is voor eigen risico.


Zie ook de gebruikershandleiding AML van AML for Lawyers (uitgevers: de Council of Bars and Law Societies of Europe en de European Lawyers Foundation).

Melding van ongebruikelijke transacties
Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

Toezicht op naleving van de Wwft
De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.

UBO-register
Momenteel is er veel nieuws over het UBO-register. Zo verstrekt de Kamer van Koophandel tijdelijk geen uittreksels. Dit leidt tot vragen uit de praktijk. Lees verder over de actuele stand van zaken en veelgestelde vragen over het UBO-register. 

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

Meer informatie