Civiel recht

In civiel recht is bij vorderingsprocedures enige tijd sprake geweest van verplicht digitaal procederen bij bepaalde rechtbanken. Inmiddels geldt weer overal dezelfde procedure.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht
De Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitale toegankelijkheid van het civiel recht en het bestuursrecht. Het doel van dat plan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen.

Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: van een alles-in-1-systeem naar een ‘digitale brievenbus’ met dossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen partijen zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak.