Deelnemen aan de pilot

Sociaal advocaten (dat wil zeggen met minimaal 50 aangevraagde toevoegingen in 2019) die zijn gevestigd in de gemeenten waar de pilot wordt gehouden, worden in januari aangeschreven en uitgenodigd zich aan te melden voor deelname. In de kleinere pilotgemeenten worden ook advocaten benaderd die in de buurt zijn gevestigd.

Eisen aan geschiktheid:

1. Ingeschreven bij de RvR en voldoen aan de deskundigheidseisen voor het betreffende rechtsgebied.
2. Gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Dit kan onder meer blijken uit:
           a. Minimaal 10 toevoegingen per jaar in 2019 of 2020 voor het betreffende rechtsgebied;
           b. Lid van een specifieke specialisatievereniging;
           c. Ingeschreven in het rechtsgebiedenregister NOvA voor het betreffende rechtsgebied;
3. Minimaal 50 toevoegingen (aangevraagd) per jaar in 2019 of 2020.
4. Geen tuchtrechtelijke bezwaren, antecedenten.
5. Goed ingebed in de sociale kaart in de regio.

Pré’s:

6. Deelnemer aan High Trust van de Raad.
7. Onderdeel van het verwijsarrangement van het JL, voor het toepasselijke voorkeursgebied.
8. Kantoor of advocaat staat goed bekend bij de projectpartners (Bv bij Deken lokale Orde, de VSAN, het Juridisch Loket, sociaal raadslieden en de RvR).
9. Pré als wordt gewerkt in een kantoor of een samenwerkingsverband van kantoren waarin meerdere advocaten tezamen meerdere voor de Wrb relevante rechtsgebieden bestrijken.

Voorwaarden:

1. Gevestigd binnen gemeentegrenzen van pilotlocatie.
2. Bereid om bij te dragen aan het experimenteren en leren van de betreffende pilot.
3. In de pilotperiode van 6 maanden van de dagdelen waarop de piketdienst actief is, minimaal 10 dagdelen beschikbaar voor telefonische bereikbaarheid.
4. Advies geven over een zaak via de piketdienst betekent dat er voor die zaak geen toevoeging wordt afgegeven aan dezelfde advocaat die de piketdienst voor die zaak heeft gedaan.
5. Tijdens de piketdienst dient de advocaat per telefoon adequaat bereikbaar te zijn. Dit wil zeggen dat hij/zij gedurende de piketdienst telefonisch bereikbaar is voor overleg.
6. Vergoeding voor bereikbaarheid van 0,25 punttarief per uur. Bij daadwerkelijke inzet wordt de reële tijd vergoed volgens het punttarief (1 uur = 1 punt).
7. Bij verhindering nadat het maandrooster is vastgesteld zorgt de advocaat zelf voor vervanging (door andere advocaat met zelfde specialisatie, die actief is in de pilot).
8. Registratie van contacten en advisering.
9. Bij niet-voldoen aan deze voorwaarden kan de deelname worden opgezegd.

 Indien op een locatie meer advocaten zich aanmelden dan nodig zijn om een representatief onderzoek te kunnen uitvoeren, zal de pilotorganisatie een selectie maken uit de aanmeldingen.