Rechtenstudie buiten Nederland

Heeft u een rechtenstudie in het buitenland gevolgd en afgerond? Dan kan het mogelijk zijn om in Nederland advocaat te worden. Daarvoor gelden bepaalde regels en vereisten.

U heeft in een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland een gelijkwaardige rechtenstudie voltooid, maar u bent nog niet (volledig) gekwalificeerd om beroepswerkzaamheden uit te oefenen. Dan kan het mogelijk zijn om advocaat te worden in Nederland. 

De algemene raad onderzoekt de gelijkwaardigheid van de afgeronde rechtenopleiding en de verworven beroepservaring en kan eisen dat u nog aanvullende examens aflegt. Dit volgt uit artikel 2, vierde lid, van de Advocatenwet. Dit is een uitwerking van het arrest Morgenbesser (C-313/01) van het Hof van Justitie van de EU.

Gebruik het formulier op grond van artikel 2, vierde lid, van de Advocatenwet.

Let op! Heeft u buiten de EU, de EER en Zwitserland een rechtenstudie voltooid? Dan zult u, om in Nederland advocaat te kunnen worden, altijd eerst een bachelor en master op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit moeten behalen. Soms zijn vrijstellingen mogelijk op grond van een diplomawaardering. Als dit op u van toepassing kan zijn, wordt u aangeraden hierover vooraf contact met de universiteit op te nemen.