Veilig Mailen (ZIVVER)

Sinds 1 februari 2022 is er geen faxverkeer meer mogelijk met de Rechtspraak. De Rechtspraak stuurt in sommige gevallen stukken per mail via een beveiligd platform (ZIVVER). Wegens de beperkingen als gevolg van corona gelden momenteel afwijkende regels voor mailen van processtukken.

Veilig Mailen (ZIVVER)
In verband met het coronavirus geldt vanaf 9 april 2020 de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. Processtukken en berichten die u normaal per post verstuurt, kunt u ook tijdelijk via Veilig Mailen versturen. Dat geldt ook voor stukken die u van de rechtspraak ontvangt. Is het een processtuk dat u volgens de wet moet ondertekenen, dan moet u dat stuk binnen 14 dagen per post nasturen.

Handleidingen en werkinstructies