Verlies, diefstal, vertrek

Verlies of diefstal van de advocatenpas
Verlies of diefstal van uw advocatenpas moet u direct doorgeven aan leverancier DigiCert+QuoVadis via qv.advocatenpas@digicert.com. Na verwerking van de melding is de pas definitief geblokkeerd. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De bij de pas behorende machtigingen blijven wel in stand.

Vervolgens moet u een nieuwe pas aanvragen. Na ontvangst van de nieuwe pas kunt u weer inloggen. DigiCert+QuoVadis kan u dan verder informeren over de consequenties (waaronder de kosten voor de nieuwe pas) en de mogelijkheden.

Verhuizing naar een ander kantoor
Een advocaat die bij een ander advocatenkantoor gaat werken, kan zijn pas behouden. Op Mijn Orde kan de kantoorwisseling worden doorgeven. Na verwerking in BAR vervallen alle door de betreffende advocaat gegeven machtigingen. De advocaat krijgt voor het nieuwe kantoor direct nieuwe rechten toegekend. Op advocatenpas.advocatenorde.nl kan de advocaat opnieuw personen machtigen.

Als een gemachtigde medewerker door slechts één advocaat is gemachtigd en deze advocaat vertrekt naar een ander kantoor, dan wordt de pas van de betreffende medewerker geblokkeerd, tenzij binnen een maand een machtiging wordt toegekend aan deze medewerker.

Een gemachtigde medewerker (niet-advocaat) die bij een ander advocatenkantoor gaat werken, kan zijn pas behouden. Op Mijn Orde kan de kantoorwisseling worden doorgeven. De medewerker moet na de uitdiensttreding bij het ene kantoor, in dienst treden bij het andere kantoor én binnen een maand na uitdiensttreding moet een advocaat op het nieuwe kantoor de medewerker machtigen.

Vertrek uit de advocatuur
Een advocaat die vertrekt uit de advocatuur, dient zich bij Mijn Orde van het tableau te laten uitschrijven. Na uitschrijving is de advocatenpas onmiddellijk geblokkeerd. Om misbruik te voorkomen moet de advocatenpas worden doorgeknipt en weggegooid. 

Een gemachtigde medewerker (niet-advocaat) die vertrekt uit de advocatuur, moet door de advocaat uit dienst worden gemeld bij Mijn Orde en moet zijn pas doorknippen en weggooien.