Vind een advocaat

Wat kost een advocaat?

Griffierechten

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. U betaalt alleen griffierecht bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafzaken.

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, dan kan hij/zij het griffierecht voorschieten.

Bij een civiele rechtszaak staan burgers of organisaties tegenover elkaar. Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. De eiser is degene die naar de rechter stapt. Bij de rechtbank en hogere instanties, betaalt ook de andere partij (de gedaagde of de verweerder) griffierecht. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een lager tarief.

Bij een bestuursrechtelijke zaak staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Als u een procedure begint bij de bestuursrechter, moet u griffierecht betalen. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit en moet u voor de rechter verschijnen? Dan hoeft u geen griffierecht te betalen. In het strafrecht bestaat geen griffierecht.