Modellen stichting derdengelden

Een stichting derdengelden is sinds 1 januari 2017 alleen verplicht voor advocaten die derdengelden ontvangen. Dit dient ertoe om derdengelden afgescheiden te houden van het vermogen van de advocaat respectievelijk van het kantoor. Advocaten die geen geen derdengelden ontvangen en dus geen stichting hebben, dienen dit te melden bij de lokale deken (artikel 6.21 Voda).

Voor advocaten(kantoren) die een stichting derdengelden hebben of willen oprichten, heeft de algemene raad modelstatuten stichting derdengelden en een modelovereenkomst tussen de stichting en de advocaat of zijn kantoor vastgesteld. In het hoofdstuk derdengelden van het modelkantoorhandboek staan voorbeeldbeschrijvingen om aan te geven of een advocaat/kantoor wel of geen derdengelden ontvangt.

Kijk voor meer informatie over derdengelden in de Verordening op de advocatuur (Afdeling 6.5) en in de Regeling op de advocatuur (Paragraaf 5.5).