Eerste pas aanvragen

Bent u een nieuwe advocaat of wordt u binnenkort advocaat, dan ontvangt u kort na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.

Indien u geen toegangscode heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met QuoVadis, de leverancier van de pas, via advocatenpas@quovadisglobal.com.

Een gemachtigde kan ook een advocatenpas aanvragen. Daarvoor heeft u een BAR-nummer (G-nummer) en een toegangscode nodig. Iemand kan een G-nummer krijgen nadat een advocaat deze persoon heeft aangemeld via Mijn Orde. De advocaat kan vervolgens op advocatenpas.advocatenorde.nl de gemachtigde toestemming geven een pas aan te vragen.